Skip to content
Privacy policy

fa Barend van Zwieten, gevestigd aan Hooftstraat 141,2406GG Alphen aan den Rijn, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.barendvanzwieten.nl
Hooftstraat 141
2406GG Alphen aan den Rijn
0172 473236
M. van Rijn is de Functionaris Gegevensbescherming van fa Barend van Zwieten. Hij is te bereiken via info@barendvanzwieten.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

fa Barend van Zwieten verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Voor-en achternaam
Adresgegevens
Telefoonnummer
E-mailadres
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst verzamelt geen gevoelige persoonsgegevens van websitebezoekers

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

fa Barend van Zwieten verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
Geautomatiseerde besluitvorming

fa Barend van Zwieten maakt geen gebruik van computerprogramma's of-systemen die op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. fa Barend van Zwieten neemt geen besluiten die worden genomen door computerprogramma's of-systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van fa Barend van Zwieten) tussen zit.

Delen van persoonsgegevens met derden

fa Barend van Zwieten verstrekt geen gegevens aan aan derden.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

fa Barend van Zwieten gebruikt alleen functionele cookies en social media cookies (zie cookiemelding).

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens richten aan info@barendvanzwieten.nl. fa Barend van Zwieten wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

fa Barend van Zwieten neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@barendvanzwieten.nl.